Skriv inn enten skytterID eller etternavn. Hvis du skriver inn skytterID og etternavn blir det kun søkt på skytterID.